Kom in beweging!

Speel & beweegkaart

Welkom op onze Speel & Beweegkaart
Rondom sport en bewegen zijn wij als beweegteam op zoek naar initiatieven die mogelijk jong en oud in beweging gaan krijgen. Met trots introduceren wij dan ook graag de Speel & Beweegkaart. Met deze kaart en ondersteunend de speeltuin app zien wij hier voldoende potentie in om kind en gezin het zetje in de rug te geven om in beweging te komen!

Wat is ons doel met de kaart?
Ons doel binnen de gemeente is om de samenleving van de bank te krijgen en uit te dagen om te gaan bewegen. Binnen de gemeente Heerde zijn zoveel mooie faciliteiten om met het gezin erop uit te trekken en te ontdekken wat er eigenlijk allemaal in de buurt al te vinden is.

Wat is er vernieuwend aan deze kaart?
Het sluit aan op de belevingswereld van onze doelgroep. De Speel & Beweegkaart daagt jong en oud uit om verder te gaan kijken dan alleen het speelpleintje in hun straat. Onderling dagen ze elkaar uit om meerdere plekken te gaan bezoeken. Daarnaast met de ondersteuning van de speeltuin app zijn deze plekken ook makkelijk te traceren. Op het moment dat openbare ruimtes ook beter bezocht worden is het aantrekkelijker om buiten de deur te gaan spelen.

Wat willen wij hiermee bereiken?

Wat levert het op voor de samenleving?

Wat levert het nog meer op?
De gemeente, sport-, onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties kunnen middels een laagdrempelige tool iets betekenen voor de samenleving. Uiteindelijk hebben wij elkaar hard nodig. Zie vooral ook alle bovengenoemde punten wat dit project gaat opleveren. Dan hebben we nog niet eens gesproken over eenzaamheid en armoede. Heel veel plezier met het ontdekken van je eigen omgeving en wij zijn heel benieuwd wat jullie gaan vinden van de kaart! 

Klik hier voor de kaart van Heerde pdf (38 MB) en hier voor de kaart van Veessen, Vorchten en Wapenveld pdf (38 MB).

Beweegkaart Wapenveld   Beweegkaart Heerde


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

Kevin Bosch en zijn beweegteam
Buurtcoach Sport & Bewegen
Gemeente Heerde
@ k.bosch@heerde.nl