Kom in beweging!

Activiteitenbijdrage

Over de activiteitenbijdrage

Heeft u een minimuminkomen en wilt u toch meedoen in de maatschappij? Dan kunt u gebruik maken van de jaarlijkse activiteitenbijdrage.

De bijdrage is in 2018 € 150,-  per gezinslid per jaar. Kinderen tot 18 jaar tellen hierbij mee. In 2019 is de bijdrage € 158,- per gezinslid per jaar.

Met de activiteitenbijdrage kunt u (blijven) deelnemen in de maatschappij en voorkomt u dat u (en uw gezin) in een sociaal isolement raakt.

U kunt de activiteitenbijdrage gebruiken voor:

 • contributies van verenigingen, zoals een sportvereniging,
 • andirecte kosten, bijvoorbeeld van openbaar vervoer,
 • aanschaf van sportkleding (samen met een abonnement, contributie of entreegelden),
 • abonnementen van bijvoorbeeld de bibliotheek of de krant,
 • lidmaatschap van bijvoorbeeld politieke partijen of belangenorganisaties,
 • lesgelden van bijvoorbeeld een computercursus, schoolreisje of werkweek,
 • entreegelden van bijvoorbeeld musea, bioscoop, theater, zwembad en pretpark,
 • mediakosten, zoals telefoon, kabel en internet.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
 • In de drie kalendermaanden vóór de maand waarin u de aanvraag indient, heeft u:
  • een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt,
  • een vermogen van maximaal de vermogensgrens van de Participatiewet.
 • U heeft voor hetzelfde jaar nog geen activiteitenbijdrage ontvangen, ook niet van een andere gemeente.
 • U volgt geen opleiding in de zin van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of een studie genoemd in de Wet studiefinanciering 2000.

Kosten

De aanvraag voor een activiteitenbijdrage is gratis.

Aanvraag Vragen

U kunt een aanvraag voor een activiteitenbijdrage indienen vanaf 1 januari van het huidige jaar tot en met 31 januari van het volgende jaar. Dit doet u via online aanvraagformulier op de website: https://zorgvraag.heerde.nl/Werk_en_inkomen/Inkomen/Toeslagen/Activiteitenbijdrage

U heeft hiervoor DigiD nodig.

Vragen

Heeft u vragen met betrekking tot de activiteitenbijdrage? Dan kunt u contact opnemen met Kevin Bosch (buurtcoach Sport & Bewegen).

Mailadres: k.bosch@heerde.nl

Telefoonnummer: 0655343026