Kom in beweging!

Buurtcoaches Cultuur en Sociaal Domein Jan en Marjon

      

Buurtcoaches Cultuur en Sociaal Domein

De wens van cultuurcoach Jan Bertil en Marjon Buning: actief betrokken kinderen!

“Ieder kind kennis laten maken met al het goede dat kunst en cultuur te bieden heeft”, dat is het doel van cultuurmakelaars/coaches Jan Bertil en Marjon Buning. Zij zijn betrokken bij de scholen in de gemeente Heerde. Als cultuurmakelaars functioneren zij als schakel tussen onderwijs en aanbieders van cultuureducatie (culturele instellingen, verenigingen, aanbieders, musea, etc.) in en de gemeente Heerde en de omliggende regio.

Als verbinders, ondersteunen zij scholen bij in het opstellen van cultuurbeleid, verankeren van cultuureducatie in de klas en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Daarnaast adviseren ze de cultuuraanbieders in de samenwerking met het onderwijs.

Voor de toekomst bestaat er de wens dat meer kinderen en jongeren actief betrokken zullen raken bij cultuur in hun vrije tijd. Onder cultuur vallen verschillende disciplines: muziek, beeldend, drama, literatuur, erfgoed, nieuwe media en dans. Deze disciplines zie je op verschillende manieren terug in de gemeente Heerde, zowel bij Cultuurplein Noord Veluwe als bij de verschillende verenigingen die allerlei activiteiten en evenementen organiseren.

De samenwerking met de andere buurtcoaches in de gemeente zal tot initiatieven leiden die sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor alle leeftijden mogelijk maakt!