Kom in beweging!

Buurtcoaches Fysio Wapenveld Monique en Arjenne

Buurtcoaches Fysio Wapenveld

Monique Boonstra en Arjenne Boersma zijn de buurtcoaches binnen Wapenveld.

Arjenne Boersma is als (kinder-)oefentherapeut Cesar en Mensendieck actief in bewegen binnen Wapenveld.

Zij geeft groepslessen waarin sociale contacten, plezier in bewegen en verbeteren van kracht, souplesse en mentale fitheid aan de orde komen.

De groepslessen vinden plaats binnen d’Olde bank en zorgcentrum Rehoboth.

In de zwangerschapsgroepen en de lessen na de bevalling  worden ouders  getraind in het fithouden van hun eigen lijf en het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van het bewegen bij hun kinderen.

Naast groepslessen kunnen mensen ook terecht voor individuele begeleiding bij klachten op het gebied van houding, beweging, spanning of ademhaling wat (in-)direct gekoppeld is aan het belang van goed kunnen bewegen.

Kinderen kunnen terecht als ze onvoldoende komen tot samenspel met leeftijdsgenootjes, weinig vertrouwen hebben in eigen kunnen, overprikkeld zijn of niet lekker in hun vel zitten (hoog gevoelig, veel boos of juist verdrietig).

Heel vaak blijkt ook hier een probleem met bewegen achter te zitten. Door het spelenderwijs stimuleren van de sensomotoriek (de samenwerking tussen zintuigen en het bewegen) en de ouders te coachen in hoe ze dit in hun dagelijks leven kunnen integreren komt ook de gezonde ontwikkeling van het kind weer in beweging.

Monique Boonstra werkt als fysiotherapeut in Fysiocentrum d’Olde Bank en begeleidt daarnaast een aantal fitnessgroepen, zoals ook een groep volwassenen met een verstandelijke beperking; tevens participeert ze binnen de gemeente in een aantal groepen met als doel om onder andere beweegactiviteiten onder de aandacht te brengen. Een voorbeeld is het mede organiseren van een dansmiddag in Rehoboth 3x per jaar.