Kom in beweging!

Buurtcoaches Fysio Heerde Merdi en Loek

Buurtcoaches Fysiotherapeutisch Centrum Heerde

Hallo, wij zijn Loek van den Berg en Merdi van Essen , buurtcoaches voor de gemeente Heerde. Loek werkt 12,5 jaar in Heerde en is algemeen fysiotherapeut , hij is gespecialiseerd in revalidatie. Merdi werkt al 37 jaar in Heerde en is geriatriefysiotherapeut, zij is gespecialiseerd in ouderenproblematiek.

Naast ons werk in het Fysiotherapeutisch Centrum Heerde ondersteunen wij de gemeente, met name op het gebied van bewegen , preventie en het stimuleren van een actieve leefstijl.

De projecten die we uitvoeren doen we vaak in nauwe samenwerking met de andere buurtcoaches en medewerkers van het gezondheidscentrum en de wijk.

Wij hebben de leiding over een aantal beweeggroepen, binnen en buiten (beweegtuin), waarin voor lage kosten (3 euro per keer) een beweegles wordt gegeven . De lessen zijn gericht op met elkaar bewegen , de spierkracht en mobiliteit en er is aandacht voor de  valpreventie ; alles om zo lang mogelijk in het dagelijks leven te kunnen blijven functioneren en het valrisico zo veel mogelijk te beperken, want het is bewezen: meer bewegen is minder vallen. Verder ligt de nadruk op gezelligheid , het elkaar ontmoeten. We drinken elke les een kopje koffie en hebben 2 x per jaar een gezellige middag of avond met elkaar .

Een valpreventie voorlichting wordt 2 x per jaar gegeven in het voor en najaar . Deze is vrij toegankelijk  voor iedereen . Let op de schaapskooi! Naast een algemene bijeenkomst kunt u zich ook inschrijven voor een valpreventiecursus. Nee, er wordt niet gevallen en wordt alleen maar aandacht aan besteed om het vallen te voorkomen.

 Ook heeft u de mogelijkheid om bij ons aan te sluiten in de speciale fitness groepen voor ouderen die vrijwel elke dag plaats vinden. Als u liever zwemt kan dat ook op maandag in het berghuizerbad onder begeleiding van loek .

In ons Sportief afslanken ( 4  x per jaar )  en Cool2Bfit project benadrukken de actieve leefstijl  dit doen we ook in nauwe samenwerking met de huisartsen en de gemeente .

Verder assisteren wij soms Ton Hulsebos, volwassen werker , en Linda Seinstra, mantelzorgconsulent  in hun activiteiten, vaak gericht op preventie, bewegen, langer thuis wonen, ontspanning, tiltechnieken, gratis adviezen etc.

Wij, als fysiotherapeuten, zien het als een taak om u te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren, ook met uw eventuele beperkingen of chronische ziektes.

Heeft u nog vragen over onze activiteiten? Neem dan gerust contact met ons op. merdi@fysioheerde.nl , 0578-696363