Kom in beweging!

Buurtcoach volwassenenwerk Ton

Volwassenenwerker en buurtcoach

Hallo, mijn naam is Ton Hulsebos. Ik werk al meer dan 35 jaar met plezier in het sociaal cultureel werk. Tegenwoordig als volwassenenwerker en buurtcoach. Mijn taak is om ontmoeting mogelijk te maken tussen diverse mensen. Daarbij heb ik aandacht voor kwetsbare mensen en specifieke groepen.

Ik ondersteun vrijwilligers bij het organiseren van sociaal culturele en educatieve activiteiten, zoals een studiegroep, kaartmaakgroep, repaircafé, sjoelgroep en computerlessen voor senioren en mensen die afstand hebben op de arbeidsmarkt.

Doordat ik met veel mensen werk, weet ik hoe je partijen met elkaar kunt verbinden. In de zorg en welzijn proberen we zo goed mogelijk samen te werken en te signaleren waar behoefte aan is.

Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven worden preventieve activiteiten georganiseerd. Zoals “Hoe moet ik met een rollator omgaan?” of voorlichtingsavonden van de politie en de brandweer.

Met fysiotherapeuten worden activiteiten gedaan om het bewegen te stimuleren. Denk daarbij aan wandelen en fietstochten. Maar ook  “Plezier in bewegen” met o.a. demonstraties van dansgroepen en valpreventie.

Sommige mensen dreigen door beperkte zelfredzaamheid of risicogedrag buiten de boot te vallen. Daarom is er aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking, voor nieuwkomers en ouderen waarvoor meedoen niet vanzelfsprekend is.

Lukt het mensen niet om aan het sociale leven mee te doen, dan kijk ik of organisaties zoals Zonnebloem of Vrijwillige Hulpdienst hier een rol in kunnen vervullen, b.v. door thuisbezoek.

Tijdens de Nationale Sportweek ben ik betrokken bij de burendag en de daminstuif in Rehoboth voor jong en oud.

Vindt u dat er nog wat ontbreekt of aandacht moet krijgen, neem dan contact met mij op. Ik denk graag met u mee en wil een bijdrage leveren om het welzijn van mensen te vergroten. Mijn contactgegevens zijn: tonhulsebos@verian.nl of 06-51259370