Kom in beweging!

Buurtcoaches Sport en Bewegen Kevin en Niek

Buurtcoaches Sport en Bewegen Kevin Bosch en Niek Hofman krijgen iedereen in beweging

HEERDE – Heeft u een leuk idee voor sport of bewegen in uw wijk/dorp? Of een vraag vanuit (sport)aanbieder of hoe te komen naar een (sport)aanbieder? De Buurtcoaches Sport en Bewegen, Kevin Bosch en Niek Hofman, van de gemeente Heerde kunnen helpen.

Zij zijn hard op weg om op diverse gebieden de vitaliteit en gezondheid van de bewoners en organisaties te verhogen. Enthousiast stimuleren zij inwoners tot sport en bewegen. Het werkveld van sport en bewegen is boeiend en dynamisch. Zo wordt er gewerkt in de wijken met bewoners en zijn wij ook aanspreekpunt of partner van organisaties op het vlak van welzijn en gezondheid. Daarnaast zijn wij vanzelfsprekend partners voor onderwijs en sportaanbieders binnen de gemeente Heerde.

Samen vormen we een netwerk waarin gemeente Heerde een van de partners is. In de ontwikkeling en uitvoering van haar activiteiten werkt de buurtcoach Sport en Bewegen nauw samen met deze in- en externe partijen.

Kevin Bosch en Niek Hofman hebben de taak om binnen het gebied meer mensen te laten sporten en bewegen. Er wordt gewerkt vanuit vier thematieken, genaamd: Jeugd en Jongeren, Volwassenen en Senioren, Aangepast Sporten en Sportaanbieders.

Vanuit deze thematieken zijn wij actief in het verbinden van sport en bewegen met andere sectoren zoals zorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang. Deze verbindingen moeten leiden tot passend sport- en beweegaanbod voor diverse doelgroepen binnen de eigen wijk. Daarnaast ondersteunen wij (sport)aanbieders om gezonder te worden op beleid, organisatie, leden behoud/werving, financiën en (sport)plezier.

    

Kevin Bosch

Buurtcoach Sport & Bewegen

STeun en InformatiePunt STIP

Bereikbaar op maandag t/m donderdag

Emailadres: k.bosch@heerde.nl

Niek Hofman

Buurtcoach Sport & Bewegen

STeun en InformatiePunt STIP

Bereikbaar op maandag t/m woensdag

Emailadres: n.hofman@heerde.nl